Доставка на бензиностанция

Нови стандарти за транспортиране на гориво – PETRO 3003 VOLUTANK, SAFE, SPDS

С PETRO 3003 BARTEC BENKE

поставя нови стандарти за транспортиране на гориво до бензиностанцията. Независимо дали имате нужда да контролирате транспорта и искате да знаете количеството заредено и/или доставено гориво по всяко време, или искате да подобрите производителността и логистиката, системите PETRO 3003 Volutank са правилният избор за вас.

Bartec Benke PETRO 3003 Volutank е единствената напълно електронна система за измерване на обемно ниво, използваща електронни измервателни уреди. Той измерва непрекъснато обема на горивото ден и нощ, при товарене, на пътя, по време на паркиране/пауза и при доставка.

PETRO 3003 Volutank е сертифициран по ATEX. Той е одобрен и сертифициран от националните органи за тегло и измерване по целия свят.

Точността на измерените стойности остава стабилна през целия живот. Няма износване.

Системата PETRO 3003 Volutank може лесно да бъде доизградена и с:

  • Пломбирана доставка “SPD” (EN 15208)
  • Предотвратяване на смесване “SAFE” (EN 14116)
  • Офис комуникация и връзка чрез GPRS

Иновативното системно решение е модулно изградено и се състои от отделни компоненти, които можете да комбинирате в съответствие с вашите изисквания.

 

Комбинирана доставка на едро и малко количество

Най-мощната система от този вид

Системата PETRO 3003 за комбинирана доставка на големи и малки количества е най-мощната на пазара в момента. Уникалната интеграция на измерената директна гравитация и помпената доставка само в една система PETRO 3003 опростява експлоатацията и логистиката и намалява значително инсталацията и поддръжката.

Модулността на нашата система PETRO 3003 за комбинирана доставка на големи и малки количества ви предлага оптималното и гъвкаво решение за вашето конкретно приложение и изисквания. В зависимост от вашите изисквания можете да избирате между две опции:

PETRO 3003 VOLUTANK + мокър маркуч (+ SPD + SAFE)

Измерването се извършва само от системата PETRO 3003 Volutank (мерна пръчка). Измервателните сонди на системата PETRO 3003 Volutank се използват за директна доставка на самотек от всяка клетка, както и за изпомпване на мокър маркуч.

PETRO 3003 VOLUTANK + TIGER EX (+ SPD + SAFE)

Измерването интегрира допълнително нашия мощен турбинен измервателен уред TIGER EX. Тук сондите за измерване се използват главно за директна доставка на самотек, а TIGER EX се използва за измерване на по-малки количества доставяни през изпомпвания мокър маркуч.

 

 

Имате нужда от нова автоцистерна?

Използвайте нашият онлайн конфигуратор и изберете параметрите на вашата нова автоцистерна.