Контейнерни шасита

Най-новите технологии за товарене и разтоварване, комбинирани с висококачествени компоненти осигуряват безопасна ежедневна работа и ориентирани към водача.

това ще ми хединг

одкоаскдоа

Имате нужда от нова автоцистерна?

Използвайте нашият онлайн конфигуратор и изберете параметрите на вашата нова автоцистерна.